Tomcat i openstack

I /etc/java-8-openjdk/security/java.security behöver man ändra 

securerandom.source=file:/dev/random

till

securerandom.source=file:/dev/./random

Annars blir det slött…