Utetemperatur: 13.5℃

Köper 5,20 kW för 0.42 kr/kWh

Förbrukning 0,94 kW

Batteri 12,6%

Katten Tezla är hemma

appelis.se