Milou raspbian

Install raspbian

create file ”ssh” in /boot

logon with pi:raspberry

copy openvpn-config, install openvpn

install java 8, for j4pi 1.2-snapshot

install tomcat7, tomcat7-admin

edit /et/default/tomcat7,

user:grp=root (for gpio access)

jdkdir

add tomcat user

edit /etc/init.d/tomcat7 to have POLICY_CACHE in CATALINA_TMPDIR

apt-get install ppp

  1. edit /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules
  2. edit ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTR{bInterfaceNumber}=="00", ATTR{bInterfaceClass}=="08", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'", by changing '%b/%k'to '%k'.

NetworkManager to connect to gprs/apn

Protect your Raspberry PI SD card, use Read-Only filesystem

 

Tomcat i openstack

I /etc/java-8-openjdk/security/java.security behöver man ändra 

securerandom.source=file:/dev/random

till

securerandom.source=file:/dev/./random

Annars blir det slött…

postfix

# main.cf

home_mailbox = Maildir/

smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/smtpd.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/smtpd.key
smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/appelis-cacert.pem

# generic map
smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic

# sender canonical map
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical

# sender dependent sasl authentication
smtp_sender_dependent_authentication = yes
sender_dependent_relayhost_maps = hash:/etc/postfix/relayhost_map

# smtp authentication settings
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_use_tls = yes
#smtp_tls_security_level = encrypt


#/etc/postfix/generic
tommy@nangijala tommy.m.svensson@telia.com

#/etc/postfix/sasl_passwd
tommy.m.svensson@telia.com USR:PWD

#/etc/postfix/relayhost_map
tommy.m.svensson@telia.com [localhost]:465

#/etc/postfix/sender_canonical
tommy tommy.m.svensson@telia.com

postmap generic relayhost_map sender_canonical sasl_passwd
postfix reload


apt-get install stunnel

#/etc/default/stunnel
ENABLED=1

#/etc/stunnel/stunnel.conf
[smtp-tls-wrapper]
accept = 11125
client = yes
connect = mailout.telia.com:465

#/etc/hosts.allow
smtp-tls-wrapper: 127.0.0.1

#/etc/postfix/main.cf
relayhost = [127.0.0.1]:11125

#/etc/postfix/sasl_passwd
[127.0.0.1]:11125 user@example.com:password

service stunnel4 restart


http://www.krizna.com/ubuntu/setup-mail-server-ubuntu-14-04/

iptables-persistent

Så här fick jag göra i förrgår för att slippa få 20 mail/min från min syslog-server

/sbin/iptables -I INPUT -i eth0 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp –dport 22 -i eth0 -m state –state NEW -m recent –set
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp –dport 22 -i eth0 -m state –state NEW -m recent –update –seconds 300 –hitcount 4 -j DROP

apt-get install iptables-persistent

Dvs man får 3 försök, sen behöver man hålla sig lugn i 5 minuter innan man ens kan försöka igen, såvida man inte är på vårt nätverk, då får man får man logga in så ofta man vill.

Klimprunda

Tog en runda för att prova segla på bara genua. Fia ville följa med och somnade först i bilen, gjorde sedan flera tappra försök att somna i ruffen och sittbrunnen, för att till slut somma framför nedgången i höjd med Jordö. Rullade in och gick för motor genom Djupasund och guppade sedan sakta ut mot Eneholmen, där vinden la sig. Ankrade och badade i 22 gradigt vatten mellan klimparna.

 

2015-07-05 16.32.55

Gick tillbaka för motor genom Djupasund och seglade resterande bit ända in i hamn och väckte Fia. 27 grader i vattnet, hittade glapp till vindgivaren vid servern, avslutade med bad vid Slättanäs badplats med nya fina bryggor.

Karön Slättanäs

Kastade loss efter lunch i lätt vind, och lämnade en klart underskattad Karön. Fin badstrand, med möjlighet till skugga, fräsch toa/dusch och räkbuffe. Satte segel inne från lyspricken vid Karön och kryssade ut. Det kändes lite trångt vid grunden utanför Gö och vi tog in till första revet på genuan för att kunna slå snabbare. Hade bra fart ända ut till västpricken, där avtog vinden och vi gick sakta mot Nålsten. Saknade vindvärden hela vägen. Omkring nålsten fladdrade seglen mer i vågorna än de drev oss frammåt så vi gick för motor därifrån. Inne på fjärden blåste det lätt, klart segelbart men vi fortsatte för motor för att komma snabbare in i hamn och natta barnen hemma.

Arpö Karön

Kastade loss med sovande barn och seglade iväg med genua som tog oss bort till badviken i 0,1-0,2 knop innan den blev hängande. Gick utanför klimparna med motor och provade genua igen, hängande. Testade spinnaker efter övertalning. Den fyllde nästan och gav ca 1 knop.

2015-07-02 07.25.04
2015-07-02 07.27.12

Barnen var inte helt nöjda med att vakna i en gungande båt, men blev glada när de fick se ”piratseglet”, anade inte vidden av min list med det namnet på spinnakern förrän andra gången det blev aktuellt att byta – ”vilket segel ska vi ha, genua eller piratsegel?” Mamma blev nerröstad. Med ett par byvindar som gav nära 2 knop seglade vi så hela vägen runt Gö udde. In mot Ronneby hade vi vinden i sidan och fick byta till genua. Kom fram till Karön strax efter lunchtid. Badade och åt räkfrossa.  Pappas pyttepirat somnade sittande efter 5 räkor och vi fick lägga henne på en filt på golvet.

2015-07-02 20.15.21

Slättanäs Arpö

Seglade upp till Jordö och gick lilla sundet med motor, hittade nog lite djupare ränna efter lillholmen denna gången, närmre Vagnö. Grillade lite kyckling på berget och la oss vid solnedgång för att gå västerut tidigt.

Onsdagssegling

Idag gästade Ebbe som gast. Tillräckligt bra seglare för att vi skulle kunna göra vår bästa segling hittills. Missade starten, kom långt ner mot Jordö och hade knappt någon fart vid startsignal och glömde rulla ut hela genuan. behövde slå för att nå Stutaflöten första gången. Seglade sedan bättre än vanligt, kanske något högt mot vinden i försök att inte kränga för mycket för ordinare gast.