Om appélis

Appélis är ett namn jag hittat på åt mig. Jag hittade först på det som användarnamn på Lunarstorm. Nu använder jag namnet till mer och mer omkring mina datorer.

Namnet är tänkt att klinga som en grekisk gud, typ Poseidon. Dock vill jag som föga troede och för att försöka undvika att förarga alltför många troende eller greker betona att jag inte hittat på någon ny gud, inte ens ett gudanamn, men namnet ska klinga på liknande sköna sätt, då det var från dem jag fick inspiration till namnet.

Ladda ner appelis.se Rotcertificat / WiFi-Rotcertificat. Det kan du t ex behöva för WebDAV återkomst till mig.

Home automation

Shoppinglist

[ddownload id=”441″]
[ddownload_list categories=”test1″]