Om appélis

Appélis är ett namn jag hittat på åt mig. Jag hittade först på det som användarnamn på Lunarstorm. När jag 2012 ville ha ett eget domännamn för att ansluta till min hemmanätverk på resande fot kom namnet åter till användning.

Namnet är tänkt att klinga som en grekisk gud, typ Poseidon. Dock vill jag som föga troede och för att försöka undvika att förarga alltför många troende eller greker betona att jag inte hittat på någon ny gud, inte ens ett gudanamn, men namnet ska klinga på liknande sköna sätt, då det var från dem jag fick inspiration till namnet.