iptables-persistent

Så här fick jag göra i förrgår för att slippa få 20 mail/min från min syslog-server

/sbin/iptables -I INPUT -i eth0 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp –dport 22 -i eth0 -m state –state NEW -m recent –set
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp –dport 22 -i eth0 -m state –state NEW -m recent –update –seconds 300 –hitcount 4 -j DROP

apt-get install iptables-persistent

Dvs man får 3 försök, sen behöver man hålla sig lugn i 5 minuter innan man ens kan försöka igen, såvida man inte är på vårt nätverk, då får man får man logga in så ofta man vill.