Perl och CPAN

Har just installerat första CPAN-modulen på skorpan sedan ominstallationen av Ubuntu 12.04.1 LTS (precise) på SSD. Ett par google söknigar berättade olika delar om hur man gör. Så här gjorde jag till slut:

sudo apt-get install build-essential
env PERL_MM_USE_DEFAULT=1 cpan
cpan> o conf make_install_make_command '/usr/bin/sudo /usr/bin/make'
cpan> o conf mbuild_install_build_command '/usr/bin/sudo ./Build'
cpan> o conf prerequisites_policy follow
cpan> o conf commit
cpan> install Net::DNS