Blocka reklamen med bryggan

Länge har jag satt min telefon i flygplansläge när Emelie ska smäcka ballonger efter att ha sett vart reklamen tog henne… Men jag har ju en ethernetbrygga innan ADSL modemet nu för tiden.

iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.1.86 -d  queuerlb-599065538.us-east-1.elb.amazonaws.com --dport 80 -j DROP
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.1.86 -d 173.194.0.0/255.255.0.0 --dport 80 -j DROP

är allt som behövs för att slippa reklamen (just nu…)

så här letar jag nya nätverk att blocka
tcpdump -s 1500 -i br0 host 192.168.1.86 | awk '$3 !~ "android-faa0327d6e7d23b5.lan" {print}'

Tyvärr verkar det vara samma siter som playbutiken finns på, för det går inte att uppdatera appar med dessa stängda.

Windows 8 till Hubert

En uppgradering till Windows 8 kostar 279:- fram till 31/1. Då Hubert kom med Windows Vista och knappt går att använda så trögt det går, tyckte jag att jag ville prova. Så jag stoppade i den gamla hårdisken, betalade och laddade ner. Hubert blev nu iaf så rapp som han borde varit, härligt!

När det funkade så bra som jag bara trodde jag kunde drömma om tycke jag att jag ska ha Windows 8 på Huberts SSD istället för Linux Mint som det var innan. Med SSDn till Skorpan köpte jag ju en USB-docka och kloningsmjukvara på CD. Första utmaningen blev att få CDn till USB-sticka eftersom Hubert inte har någon optisk mediaspelare. Daemon Tools Lite fixade en ISO av CDn och RMPrepUSB fick ISOn på USB-stickan att boota. Jag fick skapa en menu.lst:

title Acronis True Image
find –set-root /Acronis.iso
map –mem /Acronis.iso (0xff)
map –hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

Nästa utmaning var att städa Huberts gamla disk så mycket att det skulle få plats på SSDn. Flera filer gick inte att ta bort ur Windows 8. Istället fick jag starta Linux Mint från USB-dockan. Efter att ha upptäckt att Windows 8 tydligen alltid hibernate:ar när man stänger av, fick jag starta Windows 8 igen och välja bort hibernate bland energialternativen innan jag kunde starta Linux igen och ta bort filer som inte gick att ta bort från Windows 8.

Väl städat så gick det lätt som en plätt att klona gamla disken med Windows 8 till SSDn.

Skapa nytt git repo

mkdir project.git
cd project.git
git init –bare
chgrp -R src .
chmod -R ug+w .
chmod +s .
# the hooks/ and info/ dirs are special since the control repository access
chgrp -R src hooks info config description
find -type d -exec chmod +s {} ;

vi config: bare = true
vi description

Sen kopierar jag ett annat projekt och ändar remote-repo inställningar innan push…

Eller pushar från ett lokalt repo:
git init
git add .
git commit
git remote add origin /var/cache/git/<repo>.git
git push --set-upstream origin master

echo till telnet

Jag glömmer jämt hur man får echo till att skriva till telnet. Det är nog något med <|> jag inte förstått, för annars borde jag ju kunna tänka ut detta varje gång jag behöver…

echo ”@CALLTommy~skorpans terminal” | telnet localhost 10629

regexp i Java

Igår lärde jag mig regexp:a på ett sätt jag gillar i Java. Har mest använt String.split() på olika sätt innan. Så här gör jag nu:

String re = ”(?:@CALL)([^~]*)~(.*)”;
Pattern p = Pattern.compile(re, Pattern.MULTILINE);
Matcher m = p.matcher(phoneCall);

while (m.find())
{
    alert(0, ”Telefon”, m.group(1) + ” ringer frÃ¥n ” + m.group(2), false);
}